Hoạt Động Giáo Viên

Họp Giáo Viên Thường Niên

Tập Huấn Giáo Viên Thường Niên

Mội học sinh lớn lên là sự dìu dắt chân thành của thầy cô giáo. Mỗi cô giáo làm nên linh hồn của trường. Ý thức được điều đó, hàng năm trường American School tổ chức đào tạo và tập huấn giáo viên nhằm cung cấp và bồi dưỡng cho giáo viên những kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tốt nhất.

 

 1  

Copyright © 2013 American School. All rights reserved.
NT2 Phố Hoài Thanh, Khu Đô Thị Mỹ Đình II-Hà Nội; 
Tel: 04 - 37872092                           Email: info@asg.edu.vn

Design by: Vinastar LTD