Chương trình lớp Sunflower ( 5 - 6 tuổi )

Chương trình học lớp Sunflower (Dành cho các bé từ5_6 tuổi)

 

    Đây là giai đoạn đặc biệt giúp trẻ chuẩn bịnhững tri thức sơ đẳng và kỹ năng cần thiết bước vào trường phổ thông

    Sự phát triển của trẻ mang một ảnh hưởng lâu dài trong việc thiết lập khả năng suy nghĩ _tư duy tạo nền tảng vững chắc cho quá trình học hỏi sau này.

 

  Xây dựng chương trình đảm bảo tính hệ thống _logic tạo cơ hội cho trẻ được độc lập giải quyết  tình huống, tự bộc lộ bản thân  là mục tiêu mà chúng tôi đưa ra.

 

     Tối đa: 10trẻ/cô

SUNFLOWER WEEKLY SCHEDULE

Chđ: Dinh dưỡng và sc kho/ Nutrition and health

Tuần thứ2: Thực phẩm nuôi sống con người/ Food for human                                                                                           Từ30/09-04/10/2013

THI GIAN

Th2

 

Th3

Th4

Th5

Th6

7:45 -8:30

Đón tr ti trường

8:30- 9:00

Th dc sáng ngoài tri

9:00-9:20

HĐ thm-Đim danh

Thc phm nuôi sng con người. Chúng ta cùng tìm hiu v thc phm, vngun gc chng loi cũng như giá tr ca nó đi vi cuc sng con người

Hot đng sáng

 

Study English with Ms. Ann

 Pocket 3: Unit 2 – I am healthy.

Page 14 – 15

 Listen, point and say

Hc vi giáo viên

M Thut

Hot đng ti phòng

Montessori/ Activity at Montessori

Dã ngoi/ Go outside:

Bé đi Siêu th

 

 

Hc võ/ Martial arts:

Dân tộc cổtruyền

Trò chơi và hot đng góc theo chđ/ Games and activities based on topics

 

Thlc/ Physical force:

Bt xa 45cm. Ném xa bng 1 tay

Sing together:

Toast for breakfast

Toán/ Maths:

Đo 1 đi tượng bng các đơn v đo khác nhau. Nhn biết kết qu đo

Listen to CD1 pocket 3 – track 17

Listen and point. Say

Nghe truyn

Đình Đin s chn truyn

Đc Anh s chn truyn

Phương Anh chn truyn

 

Gia Hân B schn truyn

11:00-11:45

Vệsinh - Ăn trưa

12:00-14:00

 Ng trưa

14:00-14:45

Vận động nhẹ -Ăn chiu

Hot đng chiu

Hot đng sáng to/ Art creation:

Thc đơn dinh dưỡng

Bài tp phát trin tư duy/ Thinking development exercises

Study English with Ms. Ann

Free lesson basing on the topic

Trò chơi Halloween/ Halloween game:

Elephant march

Chơi vi th ch/ Playing cards

Chơi vi thch/ Playing cards

Tập văn nghệ cho Halloween/ Music preparation for Halloween:

Khoa hc/ Science:

Bách khoa sc khe

All about the last lesson “People at school”

Play “Master English” game

Trò chuyn cui tun/ Weekend talk

16:00-16:30

uống sữa

16:30-17:30

Vệsinh - Vui chơi - Trả trẻ

Copyright © 2013 American School. All rights reserved.
NT2 Phố Hoài Thanh, Khu Đô Thị Mỹ Đình II-Hà Nội; 
Tel: 04 - 37872092                           Email: info@asg.edu.vn

Design by: Vinastar LTD