Chương trình lớp Rose (12 - 24 tháng)

Chương trình học lớp Rose (Dành cho các bé từ 12_24tháng)

Đây là giai đoạn trẻ thích khám phá bản thân, trẻ có thể tự  tạo lập phong cách riêng  cho mình.

Trẻ cần sự hợp tác mang tính chia sẻ, khích lệ của người lớn. Bởi vậy, môi trường thân thiện  là cách chúng tôi lưạ chọn để xây dựng chương trình giáo dục cho trẻ.

   Trẻ nhập học trong giai đoạn này rất cần sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

               Tỉ lệ:  5 Trẻ/cô

                                           ROSE WEEKLY  SCHEDULE

Chđ: Gia đình tôi

Tun th4: Nhng vt dng trong ngôi nhà                                        T18/11-22/11/2013                                                                                                                                

THI GIAN

Th2

 

Th3

Th4

Th5

Th6

7:45 -9:00

Đón trti trường

9:00- 9:20

Đim danh - Hot đng thm – Các hot đng xoay quanh chđ

9:20-9:40

 

Hot  đng ngoài tri- Quý vị hãy gửi mũ và khăn xô để trẻ dùng khi ra sân.

 

Hot đng sáng

 

http://whatdaddysees.files.wordpress.com/2012/02/cartoon_tv_green_bigger1.png

Nghthut ngôn ng

Tp xác đnh s vt

bng ngôn ng:

Nhng vt dng trong ngôi nhà: ti vi, tlnh, …

Âm nhc và vn đng:

Vn đng và hát theo nhc

Phi nga

Do chơi ngoài tri

Study English with Ms. Ann

Learn to sing and move with the song “Up, down, turn around”

Study English with Ms. Ann

Revise some colors

Let’s sing together:

“Up, down, turn around”

Chơi các góc

Toán:

Phát trin khnăng nhn biết sm nhng biu tượng toán sơ đng

Phía trên – phía dưới (tiết 2)

Hot đng sáng to:

Nhng vt màu to ra bng cách nhúng ch vào màu ri phết lên giy s làm trvô cùng thích thú. Chúng ta scó nhng bc tranh kì diu bng ss áng to t đôi bàn tay biết “ Múa” ca tr

Bc tranh bng chmàu

Ngôn ngsách truyn và k chuyn:

Hc cách giao tiếp bng ngôn ng

Thơ: Đi dép

 

 

 

Hot đng góc

Phát trin thlc

Chuyn bóng

Tay cm vt đi bước qua vt cn

Chuyn bóng

Tay cm vt đi bước qua vt cn

Chuyn bóng

10:45-11:45

Vệ sinh - Ăn trưa

11:45-14:15

Nghe nhc thính phòng - Ngtrưa

14:15-15:00

Vận động nhẹ- Ăn chiều

Hot đng chiu

Trò chơi phát trin trí thông minh cho tr

Phát trin thế gii nhn thc:

Công dng ca mt s vt dng trong gia đình

Trò chơi:

Nhy múa vi ngôi nhà

Chơi vi đvt

Khám phá nhng điu mi l thông qua chơi

Xếp chng

 

To hình:

Th hin skhéo léo ca

đôi bàn tay:

Xé giy màu

 

 

Trò chuyn cui tun/ Weekend talk

Chơi vi th ch/ Playing cards

Tráo th màu: Hng, tím, nâu, đen, trng

Chơi ti khu vui chơi chung

Trò chơi phát trin giác quan:

Tìm đvt

16:00-16:30

ung sa

16:30-17:30

Vệ sinh - Vui chơi - Trả trẻ

Copyright © 2013 American School. All rights reserved.

                                          Số 36 Hoàng Cầu/ Tel: 0243. 5738885

  Email: info@asg.edu.vn

Design by: Vinastar LTD